Ana Mari Maroš

Ana Mari Maroš je oboljela od teške maligne bolesti Dg. Neuroblastoma Abdominis Gr III.
Za nastavak njenog liječenja potreban je lijek Vesanoid (Tretinoin).

To contact us:

+ 387 30 515 601 (BiH)
+ 385 98 736 056 (CRO)

Contact address:
Ana Mari Maroš
Polje Slavka Gavrančića
72270 Travnik - Dolac
Bosna i Hercegovina

E-mail: leon_novi_travnik@yahoo.com